Onze Services

Afspraken maken - Leads genereren

Hoe vaak moet uw accountmanager prospecten contacteren, alvorens een afspraak te bekomen? U krijgt niet onmiddellijk de juiste persoon aan de lijn, de lijn is bezet, de persoon is afwezig...
Onze specifiek daartoe opgeleide medewerkers nemen de taak om afspraken in te plannen  en leads te genereren graag van u over. Hierdoor kan uw salesteam zich concentreren op haar echte prioriteiten.

Zoals voor alle taken die u uitbesteedt aan Active Call, wordt ook de prospectie voor het maken van afspraken en het genereren van leads , grondig voorbereid samen met u. Zo beslist u zelf over het ritme waaraan er wordt geprospecteerd, de doelgroep die bewerkt moet worden, ....

Dagelijks wordt u een volledig gedetailleerd resultatenoverzicht bezorgd, aangevuld met alle bijkomende informatie verkregen tijdens de telefonische prospectie.
Door gebruik te maken van de ervaring en de vakkundigheid van onze agenten, beschikt uw salesteam, op korte tijd, over een goedgevulde agenda met kwalitatieve afspraken.

kwalificatie en updates van databases

Bent u er zeker van dat de gegevens in uw CRM systeem 100% juist zijn, of stuurt u al maanden mailings naar personen die het bedrijf reeds verlaten hebben? Enorme hoeveelheden mailings belanden ongeopend in de vuilbak, enkel en alleen omdat zij aan de verkeerde persoon gericht zijn, of omdat de naam van de geadresseerde verkeerd werd gespeld. Spijtig voor deze verloren energie en kost.

Door vooraf uw databestand te screenen en waar nodig aan te passen en te vervolledigen voorkomt u dit. Alles begint bij het correct in kaart brengen van uw klantenbestand. Ook voor deze actualisering van uw klantenbasis vormen onze ervaren agenten het ideale instrument.

De impact van uw direct mailing zal beduidend hoger zijn en bovendien kan u uw aangepast adressenbestand optimaal inzetten voor toekomstige prospectiecampagnes .

Opvolging van uw mailings

Nadat u veel energie en tijd heeft geïnvesteerd in de opmaak van uw direct mailing, rekent u natuurlijk op een bepaalde respons. Maar zelfs bij de krachtigste direct mailings zal niet iedereen onmiddellijk reageren. Daarom is een telefonische opvolging van elke direct mailing onontbeerlijk.

Wij zorgen met een direct telefonisch contact dat de geadresseerde herinnert wordt aan uw direct mailing en we bieden de mogelijkheid om direct te reageren.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met ons, we luisteren graag