Free The Bears

Mary Hutton heeft 'Free the bears' opgestart in 1995, met als doel beren die gevangengehouden worden vrij te zetten in Cambodia, Vietnam en India. Het gaat hier natuurlijk over bedreigde diersoorten. En de organisatie houdt zich niet alleen bezig met het redden van beren maar ook met hun verzorging. Daarnaast wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk van hun natuurlijke habitats beschermd grondgebied te maken.

sinds de opstart van het project in Cambodia, zijn er al opvangresorts gebouwd in Cambodia, Vietnam en India. Zijn er al meer dan 950 beren gered en is er al een programma gelanceerd om ook de jeugd te informeren over het initiatief en de problemen.

Hoe helpt Active Call hierin?

wij helpen door zorg te dragen voor Mary de honingbeer.
Ook zorgen we ervoor dat de geïnteresseerden weten wat er omgaat in de organisatie.

wil je meer weten of dieper ingaan op het project?